Wat weten we van Bhubanti?
Bhubanti is een meisje van 7 jaar en ze heeft drie zussen. Haar gezin is arm en ze woont met haar ouders in een klein met riet bedekt huis. Bhubanti gaat naar de basisschool in haar dorp en is wat verlegen en stil van zichzelf. Ze speelt graag binnen met haar vriendinnen. Haar favoriete eten is rijst en haar favoriete persoon is haar moeder, Sumitra.

Bhubanti's ouders, Goburu en Sumitra, zijn boeren in de vruchtbare seizoenen en dagloners de rest van het jaar. Ze hebben geen land, dus de kinderen hebben per dag weinig eten. De hoeveelheid is afhankelijk van de hoeveelheid die ze krijgen van het werk als dagloner. Daarom gaan Bhubanti's ouders vaak naar het bos om daar producten te verzamelen om te eten en te verkopen. Het dorp heeft geen goede drinkwaterfaciliteiten en elektriciteit, waardoor kinderen vaak te maken hebben met ziektes als diarree, malaria en nachtblindheid. Ook is er een tekort aan drinkwater en is er sprake van een onhygiënische omgeving.

Hoe helpt Red een Kind hier?
Door het programma van Red een Kind worden de ouders van Bhubanti bewust gemaakt en aangemoedigd zich aan te sluiten bij de boerengroep in het dorp. Daar krijgen ze ondersteuning in het vinden van inkomstgenererende activiteiten. Ook krijgen ze zaden, mest en landbouwmaterialen inclusief verschillende landbouwtrainingen en goede technische kennis. Bhubanti en haar zussen kunnen meedoen aan programma's waar ze bijvoorbeeld leiderschapsvaardigheden ontwikkelen door spellen en andere activiteiten. Daardoor worden ze voorbereid op hun latere leven en zijn ze vaardig, hebben ze een goed karakter en kunnen ze beleefde kinderen opvoeden.