Joyce is moeder van drie kinderen en woont in het Abim-district in het noordoosten van Oeganda. Haar man Ocheng Justine staat niet op de foto, omdat hij op dat moment niet aanwezig was.

Hoe ziet het leven van de familie eruit?
Joyce verbouwt gewassen om inkomen te genereren en heeft een kleine moestuin waarin ze voedsel verbouwt voor thuis. Ook verkoopt ze een deel daarvan. Haar grootste probleem is dat ze weinig voedsel produceert, omdat ze inadequate landbouwtechnieken gebruikt en ook geen moderne gereedschappen heeft. Daardoor krijgt ze minder voedsel en inkomen. Dit zorgt ervoor dat ze nauwelijks in de basisbehoeften van haar gezin kan voorzien en dat ze het schoolgeld van vooral de middelbare school niet kan betalen. Daardoor moest haar dochter stoppen met school. Ook medische zorg voor het gezin blijft een uitdaging, omdat de dichtstbijzijnde medische faciliteit van de overheid over weinig materialen en personeel beschikt. Joyce moet daarom medicijnen kopen van privéklinieken. Ook voor kindbescherming is er weinig aandacht in het gebied, omdat veel dorpsbewoners niet weten over kinderrechten.

Hoe helpt het programma?
Joyce wordt aangemoedigd lid te worden van een zelfhulpgroep in het dorp. De leden krijgen trainingen in sparen en lenen en leren moderne landbouwvaardigheden, waardoor er een grotere voedselopbrengst komt. Ook krijgen ze training in pluimvee houden, waardoor ze schoolgeld en medische zorg kunnen betalen. Haar kinderen gaan naar een kindergroep, waar ze les krijgen over kinderrechten. Zo ontstaat er betere kindbescherming.