Themadienst met christelijke spreker en zang

‘Ik wil jou van harte dienen’. Dat is de titel van de themadienst die Red een Kind ook bij jou in de gemeente kan verzorgen. Geïnspireerd door zijn reis naar Rwanda schreef gastspreker Jenne Minnema de preek voor deze dienst. Christian Verwoerd zorgt voor de muzikale omlijsting.

Christian Verwoerd

De zang in deze themadienst wordt verzorgd door Christian Verwoerd. Hij omschrijft zichzelf als liedjesschrijver, zanger en muzikant. Het is zijn passie om door middel van liedjes te mogen vertellen over God en Zijn Koninkrijk. Christian heeft inmiddels vijf albums uitgebracht. Zijn laatste album ‘U Alleen’ kwam uit in 2019. Bekende nummers van zijn hand zijn onder andere ‘Als de berg Sion’ (Opwekking 735) en ‘Vol Ontzag’ (Opwekking 803). Christian omlijst de dienst met eigen nummers en samenzangliederen die passen bij het thema van de dienst.

Wil je meer informatie over de themadienst? Of overleggen over een datum, dat kan telefonisch of per email. Wij nemen natuurlijk ook graag contact met jou op, laat in dat geval even je gegevens achter.

Neem contact op

Christelijke spreker Jenne Minnema

Jenne Minnema reisde voor Red een Kind naar Rwanda, waar Red een Kind samen met haar partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise (AEE) werkzaam is. Hij had in Rwanda een ontmoeting met Pastor Lucien. Deze man werkt samen met Red een Kind aan de ontwikkeling van zijn dorp. Deze ontmoeting raakte Jenne in het bijzonder: ‘In een afgelegen gebied vol armoede heb ik gezien welk enorm verschil de kerk kan maken. Via hele gewone mensen zoals pastor Lucien geeft God hoop terug aan mannen, vrouwen en kinderen en laat Hij hen weer stralen.’

Jenne Minnema studeerde HBO-theologie en werkt als jeugdwerkadviseur bij het CGJO. Hij gaat daarnaast geregeld voor in kerkdiensten bij zijn gemeente: de CGK in Zwolle. Naar aanleiding van deze reis schreef Jenne zijn preek “Ik wil jou van harte dienen”. In deze preek staan het verhaal van de barmhartige Samaritaan en het laatste oordeel (Mattheüs 25) centraal. Het is opvallend hoe in de bijbel het helpen van anderen en de wederkomst aan elkaar gekoppeld zijn. Bij het verhaal van de barmhartige Samaritaan zie je die koppeling heel duidelijk. De aanleiding van dit verhaal is de vraag die een wetgeleerde stelt aan Jezus: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’

Ja, ik wil graag een themadienst!