Gwassi is een afgelegen en arme regio in zuidwest Kenia. Het grenst aan het enorme Victoriameer. In het gebied liggen verschillende kleine dorpjes. Klinkt idyllisch, maar niets is minder waarÖ De kinderen en gezinnen in dit gebied leven in grote armoede.

Landbouw, de belangrijkste bron van inkomsten, levert weinig op door gebrek aan kennis en goede landbouwmaterialen. Er is nauwelijks gezondheidszorg en te weinig kennis over hygiëne. Ook brengt de armoede veel sociale problemen met zich mee, zoals gebroken gezinnen, alcoholisme en schooluitval. Kinderen worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, worden zwanger of moeten werken. Zo groeien veel kinderen in Gwassi op in een vicieuze cirkel van armoede.

Onderwijs = ontwikkeling

Kinderen worden zwaar getroffen door de armoede in Gwassi. Daarom werkt Red een Kind aan het verbeteren van hun situatie, met name door onderwijs. Dit doen we door ouders in zelfhulpgroepen te leren over kinderrechten, positief opvoeden en het belang van onderwijs. Doordat ze samenwerken aan meer inkomen, vormt het schoolgeld geen obstakel meer om hun kinderen naar school te laten gaan.

"We hebben extra aandacht voor weeskinderen en kinderen met een beperking"

In 2017 willen we 3.000 kinderen uit 15 dorpen naar school krijgen. Het hele dorp werkt hieraan mee: oudercomités worden gevormd en getraind, leerkrachten krijgen cursussen in beter lesgeven en de dorpsbewoners leren om de overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Kinderen leren in kindergroepen om op te komen voor hun rechten en belangen. Weeskinderen en kinderen met een beperking zijn extra kwetsbaar. Daarom werken we samen met dorps- en overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat ook zij naar school kunnen gaan.

Voor onderwijs voor kinderen in Gwassi is dit jaar € 48.028 nodig. Help mee en geef kinderen een toekomst!

 

Geef voor dit project


Terug naar overzicht