Zambia staat bekend om haar wildparken, prachtige natuur en vriendelijke bevolking. Tegelijkertijd is er veel armoede, waar juist ook kinderen de gevolgen van ondervinden. Daarom werkt Red een Kind werkt in Zambia aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren.

Waar werken we in Zambia?

Mbala

Mbala ligt in het noorden van Zambia. Red een Kind werkt daar in verschillende dorpen aan een kansrijke toekomst voor kinderen. De gezinnen in het gebied zijn arm. Daarom wordt door middel van zelfhulpgroepen gezorgd voor meer inkomen. Omdat onderwijs een belangrijke sleutel is voor de ontwikkeling van de gebieden, worden leraren getraind, lesmaterialen verstrekt en schoolgebouwen opgeknapt. De kinderen leren in kindergroepen belangrijke vaardigheden, zoals het stellen en behalen van doelen en samenwerken. Jongeren en jonge moeders die voortijdig van school zijn gegaan, krijgen een korte en praktische beroepstraining. Met deze training kunnen ze een bedrijfje opzetten en inkomen krijgen. Red een Kind werkt samen met lokale partnerorganisatie Reformed Church of Zambia (RCZ) aan dit project.

Waarom werken we in Zambia?

Zambia is een arm land. Voor veel mensen is het eerder regel dan uitzondering als er ’s avonds geen eten op tafel staat. Het grootste deel van de bevolking leeft van landbouw, maar vaak levert het land weinig op. Hiv/aids is een groot probleem. Ouderen en kleine kinderen blijven vaak alleen achter, zonder bron van inkomsten en vaak met een opgebouwde schuld vanwege dure medicatie en doktersbezoeken. De hiv/aid-sproblematiek versterkt daardoor de armoede. Kinderen gaan vaak niet naar school, omdat ze thuis mee moeten werken en er te weinig inkomen is om het schoolgeld te betalen. Daarnaast zijn de scholen in slechte staat en zijn er te weinig docenten.