'The warm heart of Africa'; zo wordt Malawi genoemd vanwege de vriendelijke bevolking. Malawi is een relatief klein land, maar toch nog drie keer zo groot als Nederland. Het is dichtbevolkt en de meeste mensen leven er van de landbouw. Red een Kind heeft twee programma’s in Malawi.

Waar werken we in Malawi?

Zilakoma

In het projectgebied Zilakoma leven de inwoners voornamelijk van landbouw en visserij. Samen met de dorpsbewoners werken we aan het verbeteren van de bescherming van kinderrechten. Zo pakken we schadelijke praktijken als kinderarbeid en kindhuwelijken aan. Ook onderwijs is heel belangrijk, voor zowel de hele jonge kinderen als de wat oudere.  Samen met ouders worden er praktische regels opgesteld om de gemeenschap te houden aan de wetten omtrent kinderrechten. In zelfhulpgroepen worden ouders getraind om hun inkomen te vergroten en zo beter voor hun gezin te kunnen zorgen. Ook leren ze pleiten bij de overheid voor bijvoorbeeld medische zorg en goede onderwijsfaciliteiten. Er worden gezondheidscomités opgericht die voorlichting geven over goede voeding en hygiëne. Ook jongeren krijgen voorlichting op het gebied van seksualiteit en gezinsplanning. Red een Kind werkt aan dit programma in samenwerking met lokale partnerorganisatie LISAP (Livingstonia Synod Aids Program).

Edingeni

In het westen van Malawi is het gebied Edingeni te vinden. Het is een onderdeel van Mzimba, de grootste provinicie van Malawi. Red een Kind werkt in vijftien dorpen. De meeste mensen leven van het verbouwen van bonen, maïs en tabak of van veeteelt. We werken samen met ouders aan een betere toegang tot onderwijs. Via kinderbeschermingscomités worden de rechten van kinderen beschermd en ook kindhuwelijken worden aangepakt. Daarnaast helpen we vrouwen en jongeren aan meer inkomen. Red een Kind werkt aan dit programma in samenwerking met lokale partnerorganisatie WACRAD (Word Alive Commission for Relieve And Development). 

Waarom werken we in Malawi?

Malawi is een van de armste landen ter wereld. Ondervoeding is een groot probleem en het kindersterftecijfer is hoog. Gebrek aan (kennis van) hygiëne maakt dat kinderen sterven aan bijvoorbeeld diarree, een verschijnsel dat vrij gemakkelijk te voorkomen is. Daarnaast maakt hiv/aids gezinnen extra kwetsbaar. Veel kinderen hebben één of allebei de ouders verloren. Kinderen gaan vaak niet naar school, omdat ze thuis moeten meewerken of voor hun ouders moeten zorgen. Meisjes trouwen op jonge leeftijd en/of worden jong zwanger. De kwaliteit van onderwijs laat te wensen over, onder andere door gebrek aan faciliteiten en goede leraren.