Red een Kind heeft een lange geschiedenis in dit enorme land met vele diverse culturen en invloeden. We ondersteunen verschillende programma’s, voornamelijk in plattelandsgebieden, maar ook in sloppenwijken.

Waar werken we in India?

Kolkata

In het oosten van India, dicht bij de grens met Bangladesh, ligt de stad Kolkata. De stad groeit snel omdat veel mensen ernaar toe trekken op zoek naar werk. Een groot deel van deze mensen komt in sloppenwijken terecht. Hier werkt Red een Kind. Het leven in de sloppenwijken is zwaar: er is geen schoon drinkwater en het is er erg onhygiënisch, waardoor veel kinderen ziek zijn. We werken aan onderwijs en leren kinderen wat hun rechten zijn. Jongeren en volwassenen leren vaardigheden waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien en meer kans krijgen op een baan. In groepen wordt samengewerkt om bij de overheid op te komen voor medische zorg, veilig drinkwater en bescherming van kinderrechten. Red een Kind werkt in dit programma samen met Help a Child of India

Churachandpur

In de staat Manipur, in het noordoosten van India, ligt een vallei: Churchandpur. Red een kind werkt in dit afgelegen gebied in verschillende bergdorpjes. De bevolking van Churchandpur is arm en laaggeschoold. Ontbossing is een groot probleem in het gebied. De grond wordt daardoor steeds droger en minder vruchtbaar, terwijl bijna iedereen van de landbouw leeft. De dorpsbewoners krijgen landbouwtraining zodat ze op een betere en efficiënte manier omgaan met water en hout. Zo wordt ontbossing tegengegaan en blijft de grond vruchtbaar. Dat betekent: betere oogsten en dus meer eten voor de kinderen. Samen met de overheid in Manipur werken we aan verbetering van onderwijs en gezondheidszorg. Scholen en medische posten liggen namelijk ver weg in dit gebied. Red een Kind werkt in dit programma samen met Reformed Presbyterian Church North East India (RPC).

Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Karnakata, Gujarat

In verschillende staten van India is Red een Kind dorpsprogramma’s gestart. Samen met de dorpelingen en de overheid werkt Red een Kind aan het verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en inkomens. Jongeren kunnen een vakopleiding volgen en krijgen hulp bij het vinden van een baan. Dat vergroot hun kansen op een betere toekomst. Daarnaast wordt er wordt voorlichting gegeven over het belang van hygiëne en schoon drinkwater, zodat er niet meer zoveel mensen (vooral kinderen) sterven aan ziektes als diarree en tyfus. Door samen te werken in zelfhulpgroepen krijgen de dorpsbewoners meer inkomen. Door middel van landbouwtrainingen leren ze om de opbrengst van hun land te vergroten. Ook worden dorpsbewoners bewust gemaakt van kinderrechten, zodat kinderarbeid, misbruik en kinderhandel teruggedrongen worden. Red een Kind werkt in deze programma's samen met Help a Child of India

Pennagaram

Pennagaram is een arm gebied in de meest zuidelijke staat van India: Tamil Nadu. Red een Kind is in dit gebied en programma gestart. We ondersteunen de meest arme gezinnen, zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan. Ook de kwaliteit van onderwijs wordt verbeterd. Vrouwen worden in het gebied vaak behandeld als tweederangs burgers. Door middel van vaktrainingen en zelfhulpgroepen helpen we hen om een actieve rol in de samenleving te kunnen innemen. Door mensen te trainen in het gebruik van moderne landbouwtechnieken kan de opbrengst van het land worden vergroot, zodat er meer eten en inkomen is. Jongeren krijgen door middel van een korte vaktraining de mogelijkheid om een vak te leren en kunnen zo een baan vinden. Red een Kind werkt voor dit programma samen met lokale partnerorganisatie Bethel.

Waarom werken we in India?

India is groot en elk gebied kent weer andere problemen. Red een Kind werkt vaak in arme an afgelegen plattelandsgebieden. Het kastenstelsel speelt in India een grote rol. Voor sommige bevolkingsgroepen is het heel lastig om een kans te krijgen in de maatschappij: ze leven in een sociaal en economisch isolement. Vooral vrouwen met hiv/aids worden ernstig gestigmatiseerd en dit heeft grote invloed op de kinderen. India is een van de landen met een hoog percentage inwoners met hiv/aids. Veel kinderen in India hebben te maken met kinderarbeid, misbruik of ondervoeding. Meisjes trouwen vaak op jonge leeftijd.