Burundi is een klein land in het oosten van Afrika. De meeste mensen leven er van de landbouw. Red een Kind heeft hier twee programma’s. In elk programma ondersteunen we verschillende gemeenschappen, verdeeld over meerdere kleine dorpen.

Waar werken we in Burundi?

Kirundo

In 2016 ging de tweede fase van het project in Kirundo van start. We werken aan: onderwijs, inkomen voor jongeren en ouders, betere gezondheidsfaciliteiten. Er wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van jonge kinderen (0-6 jaar). Op peuter/kleuterscholen leren zij spelenderwijs allerlei vaardigheden die van belang zijn voor een goede start in het leven. Ouders worden geholpen om door middel van samenwerken meer te verdienen zodat ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Ook krijgen ze training in hoe ze de opbrengst van hun land kunnen vergroten en voor een goede prijs kunnen verkopen. Jongeren leren met een korte opleiding een vak en worden bijvoorbeeld fietsenmaker of kapper. Samen met de overheid wordt er gekeken hoe de gezondheidszorg in het gebied beter kan. Red een Kind voert dit programma uit in samenwerking met lokale partnerorganisatie FECABU (Fraternité Evangélistique du Christ en Afrique au Burundi).

Cibitoke en Rutovu

In deze provincies werken we aan betere toekomstmogelijkheden voor jongeren en kinderen. Zij moeten namelijk hun schouders gaan zetten onder het Burundi van morgen. Er worden daarom scholen gebouwd en gerenoveerd. De docenten krijgen training en kinderen leren op te komen voor hun rechten. Ook voor de allerjongste kinderen komt er onderwijs, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst. Dorpsbewoners werken in zelfhulpgroepen samen aan meer inkomen en leren hoe ze hun oogst voor een goede prijs kunnen verkopen. Ook wordt er voorlichting gegeven over hygiëne, gezinsplanning en hiv/aidspreventie om zo de moeder- en kindsterfte terug te dringen. Red een Kind werkt in dit programma samen met lokale partnerorganisatie Help Channel.

Waarom werken we in Burundi?

Tot op de dag van vandaag zijn in Burundi de sporen te zien van de burgeroorlog die in 1993 oplaaide en veel mensen het leven kostte. De armoede in het land is groot. Er is te weinig landbouwgrond beschikbaar, terwijl dat de belangrijkste bron van inkomen is. Door werkloosheid en ziekten als malaria en hiv/aids zijn veel gezinnen erg kwetsbaar. Duizenden kinderen leven onder extreem slechte omstandigheden en hebben elke dag te maken met honger. Hoewel in Burundi steeds meer kinderen naar school gaan, laat de kwaliteit van het onderwijs te wensen over. Bovendien gaan in de plattelandsgebieden nog steeds teveel kinderen niet naar school. Daar willen we samen met de bevolking van Burundi verandering in brengen!