Hieronder kunt u meer lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Red een Kind respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij opslaan en gebruiken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Red een Kind houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Red een Kind
Postbus 40169
8004 DD Zwolle

Naast de naleving van AVG, heeft Red een Kind zich gecommitteerd aan de gedragscode van het CBF-keur voor goede doelen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als u een dienst of product van Red een Kind aanvraagt of een betaling aan ons doet, vragen wij u om persoonsgegevens en registreren die. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

· Uw aanvraag af te handelen

· Uw donatie/gift te incasseren

· De relatie met u te onderhouden

· Validatie voor onszelf/derden uit te voeren

· Nieuwe fondsen te werven

· Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

· De website van Red een Kind te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over andere producten en diensten van Red een Kind. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Voor de uitvoer van eigen (fondsenwervende) activiteiten, maakt Red een Kind gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (databewerkers). Gegevens worden door Red een Kind nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Als u van ons geen informatie en/of giftverzoeken wilt ontvangen kunt u dit altijd aan ons kenbaar maken door contact  met ons op te nemen. 

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Red een Kind verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens via deze website voor de volgende doeleinden:

· Voor de totstandkoming en uitvoering van de sponsoring/gift en de hieruit voortvloeiende handelingen zoals relatiebeheer, de aanvraag en registratie van machtigingen voor incasso's en voor debiteurenbeheer.

· Om u informatieve, servicegerelateerde en/of onderzoeksgerelateerde informatie toe te zenden. Uw gegevens worden ook gebruikt voor de verzending van giftverzoeken, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt.

· Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

· Om de website van Red een Kind te analyseren, onderhouden, beveiligen en te optimaliseren. Voor meer informatie over het analyseren van de website van Red een Kind, raadpleeg het cookiestatement.


Red een Kind en andere websites
Op de website van Red een Kind vindt u op meerdere plekken links naar websites van andere organisaties. Red een Kind draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

E-mail
Als u als sponsor, donateur, vrijwilliger of als bezoeker van de website uw e-mailadres aan Red een Kind heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van Red een Kind. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Opname van uw persoonsgegevens

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat uw gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben geregistreerd. Wij vragen u dan wel om zich te legitimeren en om een bijdrage van € 2,50 in de kosten hiervoor. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht van deze gegevens per post verstrekken.

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u per brief of via het contactformulier op onze website verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Het adres van Red een Kind is Postbus 40169,

8004 DD Zwolle.


Wijzigingen en datum
Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.

Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op 27 december 2017.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.