Nood in Zuid-Soedan

Voor kinderen in de regio Baggari in Zuid-Soedan was de situatie al uitzichtloos. Door corona is dat alleen maar erger geworden. De coronacrisis is niet zomaar een ramp, maar de zóveelste ramp. De afgelopen jaren overleefden mensen hier oorlog en burgeroorlog, verloren vrouwen hun mannen en kinderen hun vaders, was misbruik en geweld aan de orde van de dag en vochten families tegen ernstige droogte en armoede.

Corona stort families in armoede
De gevolgen van de coronamaatregelen treffen de meest kwetsbare huishoudens keihard. Boeren en kleine handelaren kunnen door maatregelen niet meer hun producten op de markt verkopen. Tegelijkertijd zijn de prijzen van levensmiddelen enorm gestegen. Eten is simpelweg onbetaalbaar geworden.

Honger is voor de mensen in Baggari een veel reëlere levensbedreiging dan corona. Daarbij is ook het huiselijk geweld weer toegenomen. Het is wat crisis met mensen doet: het zet alles onder spanning. Vooral veel meisjes lijden onder een onveilige thuissituatie. Zij worden in Zuid-Soedan nog altijd als minderwaardig gezien.

Hoop en troost
Red een Kind werkt sinds 2019 in Baggari. Met onze programma’s op het gebied van voedsel, onderwijs en kinderbescherming willen we duizenden families weer hoop bieden. We zet alles op alles om de meest kwetsbare huishoudens in Baggari ook in deze crisistijd te ondersteunen. Maar met onze bestaande programma’s kunnen we op dit moment niet genoeg betekenen. Er is méér nodig om kinderen en hun families nu te redden van de honger en straks te helpen opnieuw zelfredzaam te worden. Helpt u gezinnen in Baggari de coronacrisis te overleven? Voor bijvoorbeeld 30 euro kunnen we drie arme gezinnen een voedselpakket met meel, bonen zout en olie geven. Onderaan deze pagina kunt u ook een tekst voor in uw kerkbode downloaden. Alvast heel hartelijk dank voor uw gift!

Met het noodprogramma in Baggari richt Red een Kind zich op voedsel, bescherming van kinderen en preventie van corona. Zo helpen we 1.200 kwetsbare huishoudens (7.000 mensen). Dat doen we concreet door:

  • Uitdelen van zaaigoed, beschikbaar stellen van landbouwmaterialen
  • Geven van training bij het verbouwen van eigen groenten
  • Verstrekken van voedselpakketten met basisproducten als olie, zout, maïs en bonen aan extra kwetsbare gezinnen
  • Beschermen van kinderen (met name meisjes, o.a. door voorlichting over kindhuwelijken en preventie van (seksueel) geweld)
  • Geven van voorlichting over hygiëne en voorkomen van ziekten
  • Uitdelen van hygiënekits (met handenwas-units gemaakt van jerrycans, waterzuiveringstabletten en zeep)
  • Alvast onderzoek doen naar structurele mogelijkheden voor gezinsinkomen

Downloads

Tekst voor in de kerkbode - nood in Zuid-Soedan
Download

Steun ons werk door uw bijdrage over te maken op rekening NL77 ABNA 0377 332 860 t.n.v. Red een Kind te Zwolle, o.v.v. ‘Baggari’.