Hoop in Rwanda

Red een Kind werkt samen met lokale partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise Rwanda (AEE) om de situatie voor de kinderen in Rusizi (een gebied in Rwanda) te verbeteren. Het hele dorp wordt erbij betrokken: volwassenen, jongeren en kinderen.

Ons doel is dat in 2023 negenduizend (!) gezinnen uit de armoede zijn gegroeid!

Zij kunnen dan hun kinderen een gezonde, veilige omgeving bieden om op te groeien. Ambitieus? Jazeker, maar we weten dat het kan. In verschillende landen heeft Red een Kind al op deze manier in dorpen gewerkt aan verandering… en met succes! We zagen dat eenvoudige stappen een enorm verschil kunnen maken. Help jij mee met jouw kerk?

Geef ook hoop in Rwanda door jouw bijdrage over te maken op rekening NL77 ABNA 0377 332 860 t.n.v. Red een Kind te Zwolle, o.v.v. het projectnummer ‘5373’