Collectetip 2021: Bouw van drie scholen in Rwanda

In 2021 wil Red een Kind samen met de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda drie nieuwe scholen voor jonge kinderen bouwen in de regio Rwamagana in Rwanda. Daarvoor willen wij uw steun vragen.

Goed onderwijs is van cruciaal belang. Veel kinderen gaan pas vanaf hun zevende of achtste jaar naar school. Daarom richt Red een Kind samen met ouders kleuterscholen op. Daar krijgen kinderen de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op het basisonderwijs. Ook wordt de groei en ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten gehouden. Dagelijks wordt op school een voedzame en gezonde maaltijd voor de kinderen bereid. Zo hebben zij een goede basis voor de rest van hun leven.

Een kleuterschool bestaat uit drie klaslokalen, een kantoor voor het onderwijzend personeel, een keuken en sanitaire voorzieningen. Per school is een bedrag nodig van € 26.000. Hieronder zijn materialen te downloaden en een collectefilmpje kunt u bekijken via deze link. Helpt u mee?

Downloads

Bericht voor kerkbode - Kleuterscholen in Rwanda
Download
Collectepresentatie - Kleuterscholen in Rwanda
Download
Afkondiging - Kleuterscholen in Rwanda
Download

Steun ons werk door uw bijdrage over te maken op rekening NL77 ABNA 0377 332 860 t.n.v. Red een Kind te Zwolle, o.v.v. ‘Kleuterscholen Rwanda’.